„Gazeta Polska” przynosi coraz większe zyski, mimo że prawie nikt jej nie czyta

Im mniej egzemplarzy sprzedaje „Gazeta Polska”, tym większe zyski odnotowuje. Uczcie się, janusze biznesu.