RAZowi pieniądze od niemców…

RAZowi pieniądze od niemców nie śmierdzą…

#neuropa #media #ziemkiewicz #bekazprawakow #tysiacurojenrezimowychmediow #fakt #rasp #axelspringer